GDPR

ORTOPAN TRGOVINA I SERVIS d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo
službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila na
prodaja@ortopan.hr ili na adresu Vinkovačka 68, Osijek.
Dostavljamo Vam newsletter na Vaš adresu e-pošte temeljem legitimnog interesa i privole.
 
Vaše osobne podatke koristimo u svrhu dostavljanja newslettera.
 
Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje
zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili tijelima kaznenog progona), ako
ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema
obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo Vam
informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije.

 
Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu IT podršci. Ovlaštene
treće osobe pristupit će ili pohraniti osobne podatke isključivo ako to zahtijevaju ili dopuštaju
obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge osobe koje se
smatraju javnim tijelima).
 
Obrađivati ćemo prikupljene podatke u trajanju potrebnom za prethodno navedene svrhe. Ako
se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O
povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-
pošte: prodaja@ortopan.hr ili na adresu: Vinkovačka 68, 31000 Osijek ili odabirom opcije
„Odjava“. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole
prije povlačenja. Kada se odjavite sa primanja newslettera, nećete više biti u mogućnosti
primati newsletter. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci
mogu se pohraniti do okončanja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za
izjavljivanje pravnih lijekova.
 
Za dostavu newslettera koristimo sustav MailChimp.
 
Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i
kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo
razumijeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.
Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini,
Ortopan.hr koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje
dostavljamo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni
ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše mrežnu stranicu i
pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i
druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
 
Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:
 

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni
podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o
pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je
riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.
Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo
pristupa.
Imate pravo dobiti presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje preslike koje ste
zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 
Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih
podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke,
između ostalog, i davanjem dodatne izjave.
 
Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od
nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.
 
Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas
ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti
označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 
Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku
na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili
kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne
obrađujemo Vaše osobne podatke.
 
Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše
osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno
čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg
ometanja.
 
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, kontaktirajte
ORTOPAN TRGOVINA I SERVIS d.o.o. na adresu: Vinkovačka 68, 31000 Osijek ili na

adresu e-pošte: prodaja@ortopan.hr ili pročitajte Pravila privatnosti na web stranici ili u
našem prodajnom salonu.
Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za
zaštitu osobnih podataka.

Nazovite nas